Sprawozdania OPP


Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Witamy na stronie Fundacji św. Jadwigi w Morawie

Fundacja św. Jadwigi mieści się w zabytkowym, pseudoklasycznym pałacyku z połowy XIX w. we wsi Morawa, 4 km na wschód od Strze-gomia. Budynek i park stanowią zespół parkowo-pałacowy, wpisany do rejestru zabytków. Fundacja prowadzi charytatywne przedszkole i ośrodek edukacyjny.

Cele statutowe Fundacji:

  • zapewnienie całodziennej, bezpłatnej opieki dzieciom w wieku przedszkolnym i wychowanie ich na gruncie etyki chrześcijańskiej;
  • działalność oświatowa, w tym zwłaszcza edukacja i wychowanie młodzieży w duchu porozumienia między narodami.

Przedszkole dla 30 dzieci z Morawy i okolicy zostało otwarte w maju 1993 r. Wykorzystuje elementy pedagogiki Marii Montessori. Zatrudnia trzy nauczycielki, wszystkie z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Ośrodek edukacyjny działa od września 1994 r. Organizuje i współ-organizuje programy historyczne, językowe, krajoznawcze, pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne.

W roku 1999 za działalność oświatową w Fundacji św. Jadwigi pani Melitta Sallai i pan Jacek Dąbrowski zostali wyróżnieni nagrodą POLCUL – Fundacji Niezależnej Kultury Polskiej.

W roku 2002 Fundacja otrzymała Nagrodę Polsko-Niemiecką, przyznawaną corocznie na wniosek parlamentarnych komisji spraw zagranicznych przez ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za działalność służącą porozumieniu i pojednaniu polsko-niemieckiemu.

  • Fundacja św. Jadwigi jest organizacją pożytku publicznego;
  • KRS:  0000116588