Sprawozdania OPP


Facebook Przedszkole św. Jadwigi w Morawie

Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Tuesday, 04 December 2012 10:30

Park jest przestrzenią przeżyć – informacje na temat historycznego zespołu parkowego w Morawie

Rate this item
(0 votes)

Do pałacu przynależy park.

Aby zachować cenne historyczne założenie parkowe w Morawie i ponownie nadać mu interesujące ramy dla turystów, stało się ono celem projektu dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W dniach 12 - 18 listopada 2012, uczniowie z profilowanego "Zespółu Szkół w Mokrzeszowie" wykonali tablice informacyjne o parku i ustawili je w dwóch odpowiednich miejscach, aby mogły informować zwiedzających i okolicznych mieszkańców o szczególnych walorach parku.

Uczniowie pracowali pod nadzorem specjalistów i miłośników parków z Niemiec i z Polski, czyli osób, które znają założenie parkowe i okolicę i potrafią przekazać tą wiedzę.
Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych ucznoiwie zbadali różnorodność historyczną, biologiczną i ekologiczną tego obszaru wypoczynkowego, ważnego dla regionu i wykonali prace praktyczne nad odtworzeniem historycznych ścieżek. W tym czasie został też odtworzony most i oddany do użytku. Prace odbywały się pod kierownictwem Pana Ekkeharda Brukscha, wieloletniego inspektora parku w niemieckim Mużakowie (Bad Muskau), który jest jednocześnie patronem parku w Morawie. Most został otworzony w obecności Burmistrza Strzegomia, Pana Zbigniewa Suchyty oraz Starosty świdnickiego, Pana Zygmunta Worsy.

„Budowanie mostów jest też celem Fundacji Św. Jadwigi, która została wyróżniona w roku 2002 Nagrodą Polsko-Niemiecką. Zostaje ona przyznawana przez ministrów spraw zagranicznych obydwóch krajów za starania o wsparcie dobrosąsiedzkich i przyjacielskich stosunków polsko-niemieckich.

W piątek i w sobotę do prac przyłączyli się lokalni mieszkańcy i miłośnicy parków z Niemiec i z Polski, aby wziąć udział w seminarium parkowym. W pracach uczestniczyło ponad 100 osób. Z Gimnazjum nr 2 ze Strzegomia przybyło na miejsce dodatkowe wsparcie w postaci wielu chętnych do pomocy uczniów.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość usłyszenia wieczorem dwóch interesujących specjalistycznych referatów na temat historii i zastosowania granitu oraz zastosowania kamieni w parkach krajobrazowych. Referaty zostały wygłoszone przez pana Ekkharda Bruckscha oraz Pana Krzysztofa Skolaka ,Prezesa Fundacji Bazalt.

Ukoronowaniem pod koniec tygodnia było ustawienie tablic informacyjnych.

Burmistrz Strzegomia włączył się do prac mimo obchodzenia tego dnia swoich urodzin. Dzięki takim wielu dobrym przykładom osobistego zaangażowania, w zimowe dni w przedszkolu będzie ciepło, przyjemnie i sucho.

Realizacja przedmiotowego projektu możliwa była dzięki dotacjom otrzymanym od licznych sponsorów, wśród których znaleźli się:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Read 4575 times