Print this page
Monday, 17 December 2012 08:10

Trzy najważniejsze dni z historii mojego kraju

Rate this item
(1 Vote)

„Trzy najważniejsze dni z historii mojego kraju" – to tytuł bilateralnego projektu, przygotowywanego przez Fundację Św. Jadwigi w dolnośląskiej Morawie w dniach 21-26 stycznia 2013 r., dla uczestników z Polski i Niemiec.

Celem prawie tygodniowego seminarium jest zaznajomienie biorących udział w projekcie uczniów z obu krajów z historią i kulturą państw sąsiednich, poznanie innych sposobów patrzenia na historię i traktowania jej poprzez zrozumienie różnic narodowych między obu krajami oraz znaczenie tych wydarzeń w kontekście jednoczącej się Europy, nie jako powodów do podziału i oceny negatywnej, ale jako wzbogacenia.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Fundacja Św. Jadwigi pozyskała Fundację Flick i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) jako sponsorów tego przedsięwzięcia.

UCZESTNICY:

Po stronie niemieckiej w seminarium weźmie udział 18 uczniów 11 klasy Chrześcijańskiego Liceum „Johanneum” z Wojerecy (niem. Hoyerswerda) z Saksonii, którzy uczęszczają na rozszerzone zajęcia z historii. Szkoła jest prywatna, w pełni akredytowana przez Saksońskie Ministerstwo ds Edukacji, prowadzona przez stowarzyszenia chrześcijańskie. W tym roku świętowała 20-lecie swojego istnienia w „byłym drugim socjalistycznym mieście Niemieckiej Republiki Demokratycznej". W atmosferze chrześcijańskiej miłości i wzajemnego zaufania, 554 uczniowie przygotowywani są tutaj obecnie do swojego przyszłego życia. Na podstawie chrześcijańskich wartości mają tutaj przestrzeń do rozwoju indywidualnych umiejętności i kreatywności i są zachęcani do ustawicznego kształcenia. Johanneum postrzega siebie, jako „schola semper reformanda“, czyli szkoła, która musi się stale odnawiać. Proces życia i uczenia się w szkole są kształtowane przez 45-osobowy zaangażowany zespół dydaktyków, jak również wielu pozaszkolnych partnerów, takich jak n.p. Zakon Joannitów. Podstawową ideą liceum jest idea tolerancji, którą widać również w składzie uczniów: w wolnej od przemocy atmosferze uczą się tutaj uczniowie niemieckiego i łużyckiego pochodzenia, a także innych europejskich krajów. Uczęszczają tu chrześcijanie katolickiego i protestanckiego kościoła, ale także uczniowie niewierzący, są to uczniowie z miasta i okolic, a także uczniowie z Saksonii i Brandenburgii oraz innych krajów związkowych Niemiec.

Partnerem po polskiej stronie jest liceum z Nowej Rudy Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie - to najstarsza szkoła w mieście. Posiada bogate tradycje, ciekawą teraźniejszość oraz świetlaną przyszłość. Istnieje od września 1945 roku i wykształciła ponad 5,5 tysięcy uczniów. Coraz nowe pokolenia kształtują atmosferę liceum, zdobywają w nim wiedzę i umiejętności, zdają maturę i idą dalej, lecz na ogół mocno odczuwają więź łączącą ich z liceum, miastem, tzw. „małą ojczyzną” i regionem.

Z wielu absolwentów macierzysta szkoła ma prawo być dumna, przebywający w kraju i na świecie godnie reprezentują LO, którego mury opuścili i kultywują wartości z niego wyniesione. Są wśród nich wybitni naukowcy, himalaiści, znani aktorzy, dziennikarze, piosenkarze, politycy, poeci, liczne grono lekarzy, farmaceutów, księży, prawników oraz nauczycieli.

Jego wszyscy wychowankowie tak, jak kiedyś w szkole, tak teraz w życiu wyróżniają się ambicją i pracowitością - to wartościowi ludzie.

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w 1945r. w placówce noszącej nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Nowej Rudzie. Rok później otrzymało ono, z okazji stulecia urodzin pisarza, imię Henryka Sienkiewicza. Od 1974 r. siedziba szkoły zlokalizowana jest przy ul. Os. Piastowskie 17 w Nowej Rudzie.

W roku szkolnym 2012/2013 w murach szkoły kształci się 486 uczniów, którzy zdobywają wiedzę na następujących kierunkach nauczania: matematyczno – fizyczny, pro – ekonomiczny, biologiczno – chemiczny, dziennikarsko – językowy, ogólno – humanistyczny, sportowy; językowo – informatyczny. Obecnie cykl nauczania wynosi trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym.

W historii szkoły przewinęło się wiele wybitnych indywidualności – to nie może dziwić. Wystarczy wspomnieć, że w 2005 roku nasze Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich przeprowadzonym przez „Newsweek” uplasowało się na 10 miejscu.

Wielu uczniów jest dziećmi lub wnukami dawnych licealistów, większa część grona pedagogicznego to również absolwenci naszej szkoły. A zatem tradycja zobowiązuje.

ORGANIZACJA PROJEKTU

W piątek, 16 listopada 2012 r. w ramach przygotowań do seminarium odbyło się w Morawie spotkanie przygotowawcze z biorącymi udział w projekcie przedstawicieli szkół oraz zespołu przeprowadzającego.

Po zapoznaniu się kierowników projektu, omówiono pierwsze ustalenia odnośnie planu, tematów i prezentacji, itp. Następujące tematy będą opracowane przez uczestniczące szkoły i podstawą zadań.

Przez szkołę z Nowej Rudy:

  • Bitwa pod Grunwaldem 1410
  • Cud nad Wisłą 1920
  • Powstanie Warszawskie 1944

Przez szkołę z Wojerecy:

  • Bitwa w lesie Teutoburskim w roku 9 n.e.
  • Reformacja od 1517
  • Podział Berlina i Niemiec przez mur berliński 1961-1989

Oprócz pracy nad historycznymi tematami uczniowie zapoznają się z rówieśnikami także w czasie wolnym w luźniejszej formie, zaplanowane zostały lokalne wieczory tematyczne.

Z tymi ustaleniami uczestniczące szkoły mogą teraz przejść do prac przygotowawczych, kontakty służące dalszemu poznaniu się szkół partnerskich odbywają się za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz pocztą.

Wszyscy czekają na wspólne dni w Morawie i są ciekawi poznania innego podejścia do historii w innym kraju.

Już teraz chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować organizatorom projektu, Stowarzyszeniu Wspierania Przedszkola i Centrum Edukacji im. Św. Jadwigi w Morawie, oraz sponsorom przedsięwzięcia, Fundacji Flick i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wolne tłumaczenie na język polski
M. Maśluk-Meller
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 8071 times Last modified on Tuesday, 15 January 2013 19:47