Sprawozdania OPP


Pałac Morawa

stara wersja

Ważne

Pałac Morawa

 • Pałacowe spotkania
  Pałacowe spotkania W Pałacu w Morawie w siedzibie Fundacji św. Jadwigi w…
  Written on Wednesday, 17 July 2019 18:59
 • Zabawy z gliną
  Zabawy z gliną W przypałacowej pracowni ceramicznej odbyły się warsztaty, podczas których dzieciaki…
  Written on Wednesday, 10 July 2019 11:42
 • Przyjaźń nie ma granic
  Przyjaźń nie ma granic W miniony wtorek odbyło się kolejne spotkanie z seniorami w…
  Written on Wednesday, 10 July 2019 11:38
 • Seniorzy zdobywają świat - Seniorzy w Tajlandii
  Seniorzy zdobywają świat - Seniorzy w Tajlandii W ramach projektu „Moja i twoja historia – ocalić od…
  Written on Wednesday, 10 July 2019 10:57
 • Teatr w Morawie
  Teatr w Morawie W dniach 25.06. – 28.06.2019 r w Pałacu w Morawie…
  Written on Tuesday, 02 July 2019 08:29
więcej aktualności

Thursday, 20 September 2012 09:41

Misja i wizja pracy przedszkola

Rate this item
(1 Vote)

Nasza misja… pomoc rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (rodziny wielodzietne, dotknięte bezrobociem, matki samotnie wychowujące dzieci).

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Nasza wizja… monitorowanie indywidualnego rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010), zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”.

Ponadto wykorzystujemy:

 • elementy  pedagogiki M. Montessorii
 • program nauczania matematyki Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • pedagogikę zabawy KLANZA
 • metodę dobrego startu M. Bogdanowicz
 • metodę R. Labana
 • metodę W. Sherborne
 • metodę I. Majchrzak

 

Read 7845 times