Fundacja św. Jadwigi
w Morawie

Dołącz do nas!

Sprawdź nasze social media oraz wesprzyj Fundację.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

O Fundacji

Została powołana w celu realizacji działań na rzecz budowania pokojowej Europy, w oparciu o formalną i nieformalną edukację, z naciskiem na edukację artystyczną, historyczno-polityczną, włączającą osoby z niepełnosprawnościami.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, wspieranie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych i oświatowych zwłaszcza służących porozumieniu między narodami, pokoleniami i integracji europejskiej oraz tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy je m. in. poprzez prowadzenie Przedszkola oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Morawa, a także realizując projekty edukacyjne dla społeczności lokalnej i osób w wieku senioralnym.

Wychowanie przedszkolne

Fundacja od 25 lat prowadzi Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi.

Edukacja ekologiczna

Fundacja realizuje projekty skierowane do hortiterapeutów, osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz młodzieży szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym.

Edukacja senioralna

Zwiększamy udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, poprawiamy jakość i poziom życia seniorów do godnego starzenia się.

Edukacja międzykulturowa

Prowadzimy Międzynarodowy Dom Spotkań Morawa, gdzie możliwość spotkania, poznania się i współpracy mają grupy w każdym przedziale wiekowym.

Edukacja muzyczna

W Morawie odbywa się Letnia Akademia Muzyczna i Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. św. Jadwigi.

Nasze projekty

DraBiNa

Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych. Projekt o charakterze rozwojowym, wdrożeniowym i szkoleniowym. Jego celem jest wypełnienie luki edukacyjnej — potrzeba kreowania i upowszechniania innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych.

Ty i ja — moja i Twoja historia — odNOWA

Ty i ja - moja i Twoja historia - odNOWA to projekt, którego celem jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, poprawa jakości i poziomu życia seniorów do godnego starzenia się dzięki dostosowanej ofercie edukacyjnej. Ma służyć wzmocnieniu emocjonalnemu i rozwojowi aktywności, wprowadzić aktywną integrację wewnątrzpokoleniową oraz wykorzystać potencjał osób starszych.

Rozwój Międzynarodowych Domów Spotkań

Fundacja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności na rozwój Międzynarodowego Domu Spotkań Morawa. W ramach tego funduszu zostaną wyremontowane i wyposażone sale seminaryjne oraz zorganizowane projekty oparte o sztuki wizualne.

Projekty muzyczne

Posiadamy doświadczenie w organizacji projektów muzycznych. Dysponujemy dużymi salami do ćwiczeń i koncertów oraz dwoma fortepianami i dwoma pianinami. Współpracujemy z wieloma instytucjami, które chętnie organizują z nami wspólnie koncerty. Co roku do Morawy zapraszamy utalentowaną muzycznie młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy, aby wspólnie ćwiczyła w naszym Międzynarodowym Domu Spotkań Morawa, a następnie grała koncerty na całym Dolnym Śląsku.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki "Było, jest i będzie"

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie” jest wydarzeniem organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, które przybrało formę pleneru, kiedy to Pałac w Morawie staje się laboratorium i galerią sztuki.

Poznaj nasz zespół

Dyrektorka

Marzena Muszyńska-Szwegler

dyrektorka przedszkola

Arletta Drozdowicz

Specjalistka Do Spraw Programowych

Martyna Grzelak

Specjalistka Do Spraw Programowych

Oliwia Drozdowicz

Wszystkie aktualności

12 kwietnia, 2024

Przedszkolaki na koncercie

9 kwietnia, 2024

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży „Zachować Pamięć” Kraków-Hoyerswerda w dn. 11-15.03.2024 r. 

8 kwietnia, 2024

Zooterapia

3 kwietnia, 2024

Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu
>