Sprawozdania OPP


Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Facebook Przedszkole św. Jadwigi w Morawie

Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Thursday, 17 January 2019 14:29

Zaproszenie na polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży

Rate this item
(0 votes)

Instytut Studiów Interkulturowych i Europejskich „Europa Direkt e. V.“ oraz Fundacja św. Jadwigi w Morawie zapraszają na polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży.

Moduł 1:22-27.03.2019 w Niemczech (Görlitz)

Moduł 2:13-18.11.2019 we Francji (Graçay)

Moduł 3:26.02-02.03.2020 w Polsce (Morawa) 

Nasze szkolenie składa się z trzech modułów teoretycznych i jedego modułu praktycznego. Adresatami naszej oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży.

Zapraszamy wszystkich otwartych na inne kultury i nowe doświadczenia, interesujących się zagadnieniami edukacji międzykulturowej, rozwijaniem społeczeństwa demokratycznego oraz szukających możliwości zarobkowania w ramach projektów wymiany międzynarodowej.

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią Wam koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

Cykl oferowanych przez nas modułów szkoleniowych zakończy się tygodniową praktyką w ramach jednego z naszych projektów bądź projektów naszych parterów!

CertyfikatNiemiecko-Francuskiej Wymiany Młodzieży (DFJW)

Nasze szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młdozieży. Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez gremium składające się z władz OFAJ/DFJW oraz przedstawicieli niemieckich i francuskich organizacji, działających w kontekście projektów międzykulturowych. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez nasze stowarzyszenie bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.

W ramach szkolenia zajmiemy się opracowaniem następujących zagadnień / bloków tematycznych:

  • Wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych oraz trilateralnych spotkań młodzieży
  • Rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbanej
  • Warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej.
  • Aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce i we Francji
  • Rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem
  • Praca zespołowa oraz zarządzanie czasem
  • Rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego
  • Elementy spotkania międzykulturowego oraz konstruowanie programu zgodnie z teorią dynamiki grupy

Koszt udziałuw każdym z modułów teoretycznych szkolenia wynosi 50,- €.

Cena ta obejmuje :

Koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów / tłumaczy

Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem

Koszyty pedagogiczne, materiały

Program towarzyszący, bilety wstępu etc.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dofinansowanie kosztów podróży na szkolenie w Görlitz i Graçay wg stawek Niemiecko-Francuskiej Wymiany Młodzieży (odległość w km w jedną stronę x 0,12 euro).

Wymagana bardzo dobra znajomość j. niemieckiego lub francuskiego.

Projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieży.

Pisemne zgłoszenia wraz z opisem doświadczenia w pracy z młodzieżą należy kierować na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 2016 times
więcej aktualności