Międzynarodowy Dom Spotkań Morawa

Międzynarodowy Dom Spotkań Morawa

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzenie Międzynarodowego Domu Spotkań Morawa, który istnieje od 2002 roku. Od kilkunastu lat organizujemy wymiany młodzieżowe, głównie polsko-niemieckie, jednak od kilku lat również trójstronne - w partnerstwie z Ukrainą. Wiele projektów, szczególnie dotyczące wymiany pozaszkolnej, realizujemy z naszym niemieckim partnerem Kindergarten und Bildungsstädte Hedwig e.V. z Berlina.  

Naszym działaniom kierunek wyznaczają następujące wartości: poszanowanie kultury i historii, pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, poszanowanie godności ludzkiej, wolności i demokracji oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, a także wspieranie rozwoju i potencjału jednostek, budowanie więzi społecznych, międzykulturowych. 

Ideą Domu jest otwarcie się na społeczność lokalną, stworzenie przestrzeni do dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego nt. aktualnych problemów społecznych - do nich należy m.in. działalność na rzecz zbliżania narodów i pokoleń, w szczególności z naszymi sąsiadami.

Działania

W ostatnich 2 latach wspólnie z niemieckim partnerem Europa Direkt z Drezna oraz francuskim partnerem Ligue de l'enseignement du Cher zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla animatorów polsko-niemiecko-francuskiej wymiany młodzieży. Realizujemy projekty w ramach programu „Zachować Pamięć”, „Razem osiągniemy więcej” oraz inne wymiany w tematyce różnorodności, ekologii oraz projekty artystyczne. W naszej pracy merytorycznej wspierają nas wolontariusze z programu European Solidarity Corps. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ciągle podnosi swoje kompetencje korzystając m.in. z kursów i szkoleń organizowanych przez PNWM.

Fundacja była wielokrotnie nagradzana za swoje działania na rzecz porozumienia ponad podziałami oraz integracji europejskiej, w r. 1999 otrzymała Nagrodę PolCul, w r. 2002 Nagrodę Polsko-Niemiecką za zasługi dla dobrego sąsiedztwa i współpracy, zaś w r. 2015 Nagrodę Kulturalną Śląska kraju związkowego Dolnej Saksonii.


Praktykanci i wolontariusze

Nasza placówka regularnie przyjmuje praktykantów i wolontariuszy z Niemiec. W trakcie trwania pobytu nasi pomocnicy poznają system działania miedzynarodowych domów spotkań, wymian i innych projektów; zwiedzają i doświadczają okolicę, jeżdżą na spotkania w innych placówkach, poznając przy tym polską kulturę i oświatę. 

W 2021 roku gościliśmy praktykantkę Florę Sobottę z Drezna. Sprawozdanie z jej pobytu dostępne jest pod tym linkiem.

Stefan Strietzel

W 2022 roku przyjechał do nas Stefan Strietzel z Berlina, aby opracować historię Pałacu w Morawie. 

>