Sprawozdania OPP


Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Fanpage Fundacji św. Jadwigi Pałac Morawa

Facebook Przedszkole św. Jadwigi w Morawie

Pałac Morawa

stara wersja

więcej aktualności

Saturday, 23 June 2012 11:52

Historia ośrodka edukacyjnego

Rate this item
(0 votes)

Spotkania polsko-niemieckie i programy zapoznania z Polską dla zorganizowanych grup z Niemiec, zwykle młodzieżowych, studenckich lub nauczycielskich, dostosowane do ich profilu i zainteresowań. Mają charakter pobytu studyjnego, połączonego z programem informacyjnym i zwiedzaniem regionu.

Kursy niemieckiego i wiedzy o Niemczech i stosunkach polsko-niemieckich to program adresowany do młodzieży ze starszych klas licealnych, przede wszystkim z poszerzonym programem nauczania niemieckiego. Zajęcia trwają pięć dni, połączone są z programem oświatowym, przygotowanym samodzielnie przez uczniów.

Seminaria historyczne „Niemieckie, polskie i czeskie dzieje Śląska” dla starszych klas licealnych. Zajęcia trwają cztery pełne dni; prowadzi je czworo wykładowców, prezentujących autorską perspektywę narracyjną i własny warsztat metodologiczno-dydaktyczny.

Efektem kilku lat realizacji tego programu są „Dzieje Śląska” autorstwa dr P. Pregiela i dr Tomasza Przerwy z Uniwersytetu Wrocławskiego, wydane przez Fundację św. Jadwigi w 2005 roku.

Letnie obozy dla młodzieży z Polski i Niemiec organizujemy wspólnie z niemieckim Stowarzyszeniem Opieki nad Grobami Wojennymi. Pobyt trwa  dwa tygodnie. Program obejmuje zajęcia seminaryjne poświęcone historii i współczesności Polski i Niemiec, prace porządkowe na terenie byłego obozu Groß-Rosen i na cmentarzu w Strzegomiu, zajęcia parateatralne, wycieczki po Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kursy tandemowe polskiego i niemieckiego organizujemy wspólnie ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego. Kurs trwa dwa tygodnie, odbywa się zawsze we wrześniu. Towarzyszy mu obszerny program informacyjny i krajoznawczy. Sponsorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kursy kwartetów smyczkowych dla młodzieży z liceów muzycznych w Polsce i Niemczech organizujemy  co roku w okresie letnim. W weekendy kwartety występują z darmowymi koncertami publicznymi w Strzegomiu i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kursy pedagogiki Marii Montessori dla nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego organizujemy wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Montessori w Łodzi już od ponad 10 lat. Tłumaczymy literaturę przedmiotu, a miejscem ćwiczeń jest nasze przedszkole. Utrzymujemy kontakt z placówkami montessoriańskimi w Polsce i w Niemczech, a uczestniczki naszych kursów odbywają tam obowiązkowe hospitacje.

Kursy terapii systemowej według metody Berta Hellingera to oferta programowa dla dyplomowanych psychologów, specjalizujących się w terapii rodzin. Zajęcia prowadzą specjaliści z Niemiec.

Treningi i warsztaty psychologiczne i pedagogiczne to formy doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów, prowadzących grupy rozwojowe, edukacyjne lub terapeutyczne dziecięce, młodzieżowe lub dla dorosłych, a także grupy specjalistyczne, np. dla anonimowych alkoholików i osób współuzależnionych. Przy realizacji tych programów stale współpracujemy z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Read 10811 times
More in this category: Raporty »
więcej aktualności