Print this page
Sunday, 21 December 2014 22:15

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Strzegomia na zajęciach praktycznych w Morawie

Rate this item
(0 votes)

Od sierpnia 2014 czterech uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomu, rozpoczęło praktyki zawodowe w Ośrodku Praktyk Zawodowych Fundacji św. Jadwigi w Morawie. Uczestnicy zajęć praktycznych uczyli się czynności potrzebnych w zawodzie ogrodnika.

Głównym celem praktyk jest:

  • zdobywanie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności zawodowych
  • uczenie się samodzielności w miejscu pracy
  • rozwijanie dojrzałości zawodowej i odpowiedzialności
  • zwiększanie wiary we własne możliwości zawodowego
  • weryfikacja marzeń i planów uczestnika z rzeczywistymi możliwościami
  • uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Praca uczestników została zaplanowana w ten sposób, aby mogli zapoznać się z różnego rodzaju czynnościami zawodowymi wykonywanymi w zawodzie ogrodnika. Wykonywano najprostsze prace takie jak pielenie, czy grabienie, ale uczestniczy uczyli się także używania narzędzi ogrodniczych, a także maszyn. W trakcie zajęć wypielono klomby, oczyszczono ścieżki i podjazd w pałacowym ogrodzie. Jesienią praktykanci pracowali w parku, grabiąc liście z parkowych alejek i usuwając zbędny podszyt.

Praktykanci wracają bardzo zmęczeni, ale usatysfakcjonowani z efektów swojej pracy.

Read 3787 times Last modified on Sunday, 21 December 2014 22:26