Oferta

Oferta

Fundacja św. Jadwigi zaprasza do współpracy zainteresowane wymianami międzynarodowymi szkoły oraz inne placówki. Posiadamy ofertę gotowych oraz sprawdzonych programów wymian, dostosowane do wieku młodzieży.

Cztery Pory Roku w Morawie

Wymiana  “Cztery Pory Roku w Morawie” mówi o budowaniu relacji międzykulturowych, aktywnym poznawaniu Dolnego Śląska i wykorzystywaniu lokalnych zasobów naturalnych w zależności od danej pory roku. Młodzież w trakcie wymiany poznaje uczniów z kraju partnerskiego, przełamują stereotypy i doświadcza nowych rzeczy. W ramach każdej wymiany organizowane są różnorodne warsztaty, m.in. ceramiczne, zielarskie i językowe, oraz organizowane są wycieczki do Karpacza, Wrocławia, Świdnicy lub Wałbrzycha. Grupa przez cały czas kierowana jest przez wyszkolonych animatorów, którzy dbają o dobrą atmosferę, poprawną komunikację oraz animują do współpracy międzynarodowej. 

Program przystosowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 26 lat.Zachować Pamięć

Projekt z programu „Zachować Pamięć” umożliwia młodym ludziom wspólne odkrywanie i badanie historii, wyciąganie wniosków z przeszłości oraz wzbudzenie w uczestnikach odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. W trakcie projektu młodzież aktywnie uczestniczy we wszystkich punktach programu, wspólnie w grupach międzynarodowych omawia tematy związane z programem oraz samodzielnie wykonuje prezentacje, które zostaną omówione na forum. Organizowane są wycieczki do Kościoła Pokoju w Świdnicy czy Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. Całość wspierana jest przez doświadczonych, wyszkolonych animatorów.

Program przystosowany jest do młodzieży w wieku 12-16 lat. 

Program: LINK

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Współpraca placówek edukacji pozaformalnej i szkół w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do szkół i partnerstw szkolnych zainteresowane współpracą z placówkami kształceniowymi. Tematem wiodącym obecnej edycji projektu jest orientacja zawodowa.

W ramach „Razem osiągniemy więcej” tworzymy sieci współpracy między placówkami edukacji pozaformalnej i formalnej.

W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec będą mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Zainteresowanych uczestników i uczestniczki przygotujemy do indywidualnych praktyk zawodowych w Niemczech.

Orientacja, zmiana perspektyw i poznanie mocnych stron

W pierwszej części projektu młodzi ludzie wezmą udział w spotkaniach młodzieży w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Zostaną one przygotowane wspólnie przez pedagogów szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty w zakładach pracy zmotywują i zachęcą do odbycia, w drugiej części projektu, indywidulanych praktyk zawodowych w Niemczech. Doświadczenia zdobywane podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk ułatwią w przyszłości start w życie zawodowe.

Organizujemy wymiany dla szkół o profilu ogrodniczym, gastronomicznym, budowlanym, hotelarskich i szeroko pojętych opiekunów i terapeutów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas praktyk oprócz zajęć z komunikacji międzykulturowej oferujemy możliwość wymiany doświadczeń zawodowych w różnych dziedzinach, tj. kuchnia, recepcja, międzynarodowy ośrodek edukacyjny, przedszkole.

Więcej informacji o projekcie: https://razem-w-wymianie.pl/

>