Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)” to program wspierania dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych i kształceniowych w Polsce i Niemczech na czas pandemii. Dzięki dotacji PNWM realizują one projekty służące utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów w międzynarodowej wymianie młodzieży. Informują, promują, szkolą i doradzają wszystkim zainteresowanym zorganizowaniem polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych – stacjonarnych i online. W programie bierze udział w sumie 35 instytucji i organizacji w obu krajach, wyłonionych w drodze konkursu, w tym Fundacja św. Jadwigi w Morawie.

W ramach tego programu sfinansowaliśmy utworzenie na czas 12 miesięcy i wyposażenie miejsca pracy dla specjalistki do spraw programowych, stworzyliśmy i obsługujemy nową stronę internetową poszerzoną o język angielski, otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla obsługi księgowo-kadrowej projektu.

W czasie trwania projektów odbyliśmy wiele spotkań z uczniami i nauczycielami szkół w naszym regionie, co zaowocowało realizacją nowych projektów polsko-niemieckich.

>