11 października

0 comments

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży „Zachować Pamięć” Poznań – Uhingen w dn. 07-10.10.2023

11 października, 2023


Pierwsza 2-dniowa część projektu odbyła się w MDSM Oświęcim.

Do Morawy młodzież przybyła 7 października wczesnym popołudniem. kolacją. Mimo tego, że zdążyli się już wstępnie poznać z wielką radością spotkała się propozycja zorganizowania animacji językowej oraz zabaw integracyjnych. Grupa wykazała się niespodziewanymi pokładami energii mimo dnia spędzonego w podróży z Krakowa do Morawy. Tego samego wieczoru omówiliśmy wspólnie regulamin domu i szczegółowy program na najbliższe dni.

W niedzielę grupa udała się do Rogoźnicy, aby zwiedzić teren byłego obozu Gross Rosen. Oprowadzenie odbyło się w dwóch grupach językowych. Po powrocie do Morawy była możliwość usystematyzowania wiedzy w trakcie warsztatów historycznych. Odbyły się one pod hasłem „Auschwitz nie spadło z nieba”, którego to cytatu użył świadek historii Pan Marian Turski w mowie z okazji rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. Warsztaty polegały na odnalezieniu różnic w odróżnianiu systemów politycznych: demokracji, autorytaryzmu i totalitaryzmu. Pośród zdań określających te systemy, jak np. „Media pozostają pod kontrolą władz”, „Media są niezależne” uczestnicy musieli odnaleźć i przyporządkować ich znaczenie do poszczególnych systemów. Zadania zostały przygotowane w obu językach. Następnie usystematyzowano wiedzę w zakresie położenia obozów koncentracyjnych i okresu ich powstawania. Tu wykorzystano utworzoną przez uczestników mapę Polski i Niemiec. Porównano również układ granic przed wojną oraz współcześnie. Kolejnym krokiem było wyodrębnienie 4 filarów ideologii narodowosocjalistycznej i dopasowanie do niej odpowiednich założeń. Tu również grupa aktywnie włączyła się w przypisywanie odpowiednich znaczeń i odpowiednio je dopasowała komunikując się wzajemnie. W celu nawiązania do historii poszczególnych więźniów obozu przybliżono sylwetkę jednego z nich – Romana Olszyny. Dzięki temu uczestnicy mogli zapoznać się z powodami uwięzienia, czy kategoriami więźniów. Do uzmysłowienia kto mógł zostać więźniem obozu posłużył również wiersz Martina Niemöllera „Kiedy przyszli…”.Ostatnim punktem warsztatów była praca nad tekstem Mariana Turskiego, który stanowi przesłanie do młodych ludzi. Młodzież w zespołach polsko – niemieckich poszukiwała odpowiedzi na zadane pytania. Na koniec każda z grup zaprezentowała wyniki pracy w grupach.

Wieczorem grupa miała okazję do rozmowy z Panią Melittą Sallai. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem po wysłuchaniu niezwykle interesującej historii życia Pani Melitty oraz historii miejsca, w którym odbywa się spotkanie. Młodzież miała okazję do zadawania pytań, z czego bardzo chętnie skorzystano.

W kolejnym dniu odbyła się wycieczka do Krzyżowej. Na miejscu młodzież miała okazję zapoznać się z historią rodziny von Moltke, historią Kręgu z Krzyżowej, stosunków polsko – niemieckich oraz powstania Fundacji dla Porozumienia Europejskiego. Popołudniu młodzież zabrała się na przygotowanie do wieczoru pożegnalnego. Z inicjatywy uczestników upieczono ciasteczka i przygotowano niespodziankę dla jednej z koleżanek, która obchodziła w tym dniu urodziny. W ostatnim dniu czekała na grupę jeszcze wspólna wyprawa do Wrocławia. Przed wyjazdem doszło do podsumowania projektu i oceny poszczególnych punktów spotkania.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>