6 marca

0 comments

Polsko-Niemieckie Spotkanie Młodzieży Wrocław – Bad Oldesloe

By Oliwia Drozdowicz

6 marca, 2023


W dniach 27.02-03.03 Międzynarodowy Dom Spotkań w Morawie gościł uczniów i uczennice z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu oraz Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe. Młodzież w swoich szkołach kształci się w kierunku fotografii, projektowania graficznego i filmu, dlatego Fundacja św. Jadwigi zaprosiła ich do udziału w wymianie zawodowej w ramach programu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”. Program tego spotkania ułożyła Oliwia Drozdowicz – zarówno animatorka językowa, jak i animatorka kultury w zakresie sztuk wizualnych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wraz z Martyną Grzelak przez 5 dni sprawowały pieczę nad przebiegiem wymiany, realizacją planu i integracji międzynarodowej. Uczniowie podzieleni zostali na 7 polsko-niemieckich grup. Każda z nich otrzymała zadanie, które miała zrealizować w czasie trwania wymiany. Były to m.in. to dokumentacja fotograficzna projektu, wykonanie krótkich filmików na temat działalności Fundacji czy przeprowadzenie warsztatów i sesji zdjęciowej dla dzieci z Przedszkola pod Lipami. Ponadto grupa brała udział w animacjach językowych i wycieczce do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój i Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Prezentacja wyników i ewaluacja pokazały, że spotkanie było owocne i przebiegło w dobrej atmosferze.

Spotkanie dofinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>