15 stycznia

0 comments

Polsko-niemieckie spotkanie „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” Lębork – Bad Oldesloe w dn. 08-12.01.2024 r.

15 stycznia, 2024


W dniach 08.01.2024 – 12.01.2024 w Pałacu w Morawie odbyła się wymiana młodzieży w ramach programu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”,  pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z Lęborka oraz Szkoły Zawodowej Okręgu Stormarn w Bad Oldesloe.

Dzięki tej wymianie uczestnicy poznali różne ścieżki kariery i pogłębili swoją wiedzę na temat systemów edukacji w Niemczech i Polsce.

 Uczestnicy zdobywali informacje na temat  grupy partnerskiej oraz regionu Dolnego Śląska, co udało się osiągnąć poprzez różne zabawy integracyjne oraz wycieczki po mieście Świdnica oraz Wrocław.

Uczestnicy chętnie udali się z wizytą do Przedszkola prowadzonegoprzez naszą Fundację. Rozmawiali z pracownikami przedszkola o specyfice ich pracy oraz przygotowali animację językową dla dzieci.

Przygotowali również propozycję zdrowego podwieczorku dla dzieci.

Uczestnicy wspólnie pojechali do Świdnicy, gdzie odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób w różnym wieku z różnymi niepełnosprawnościami i mogli dowiedzieć się, jak taka placówka jest urządzona oraz jak działa.

Następnie uczestnicy udali się do Kościoła Pokoju w Świdnicy, o którego historii mogli się wiele dowiedzieć. 

Po zwiedzaniu Kościoła młodzież udała się na kawę i ciasto do kawiarni „Ważka Art. Cafe”, która należy do odwiedzonego wcześniej Warsztatu Terapii Zajęciowej. W kawiarni tej sprzedawane jest również rękodzieło  wykonane przez uczestników WTZ.

Następnie uczestnicy mieli trochę czasu na samodzielne zwiedzanie miasta, po czym udali się w drogę powrotną do Morawy.

Po kolacji odbyło się spotkanie z panią Melittą Sallai, która opowiadała m.in. o swojej edukacji i karierze, aby podsunąć uczestnikom pomysły na ich własną karierę zawodową.

Następnego dnia uczestnicy udali się na wycieczkę do Wrocławia, gdzie przygotowali zgodnie z założeniami krótki filmik i szukali wrocławskich krasnali. Młodzież usłyszała  wiele ciekawych   historii związanych z Wrocławiem, a także zwiedziła wiele zabytków.

Wieczorem w Morawie uczestnicy zaznajamiali się z systemem kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech i rynkiem pracy.

 Ostatniego dnia przed wyjazdem uczestnicy odwiedzili przedszkole „Pod Lipami”, gdzie mogli wspólnie porozmawiać z dziećmi na spacerze i dowiedzieć się czegoś o codziennej pracy przedszkola.

Następnie uczestnicy wrócili do Pałacu, aby wspólnie przygotować polskie pierogi, które następnie zostały podane do kolacji.

Wieczorem uczestnicy zorganizowali wspólną pożegnalną dyskotekę i tym samym uroczyście zakończyli projekt.

Następnego dnia przed wyjazdem zespół projektowy i uczestnicy spotkali się na wspólnej ewaluacji projektu.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zorganizowania praktyki zawodowej za granicą dla uczestników projektu. Mamy nadzieję, że do nas zgłosi się osoba zainteresowana taką praktyką.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>