Projekty muzyczne

Letnia Akademia Muzyczna

Każdego roku w Międzynarodowym Domie Spotkań Morawa organizowana jest międzynarodowa Letnia Akademia Muzyczna, podczas której utalentowana muzycznie młodzież z Polski, Ukrainy i Niemiec pod okiem znakomitych nauczycieli ćwiczy i gra koncerty. W trakcie trwania Akademii organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy o Nagrodę św. Jadwigi - „Hedwig Prize”, przygotowany dla młodych utalentowanych skrzypków. Co roku bierze w nim udział utalentowana młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy, zaś w jury zasiadają doświadczeni profesorowie i nauczyciele. W ramach konkursu, członkowie Jury organizują warsztaty, podczas których młodzi muzycy mają szansę na zapoznanie się z profesorami oraz zadanie im pytań.

Zwieńczeniem projektu jest Koncert Finałowy, który zawsze odbywa się w Pałacu w Morawie. Koncert finałowy od lat gromadzi w Morawie sporą publiczność i cieszy się dużym uznaniem. 

Projekt dofinansowany jest z środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Fundacji Sanddorf-Stiftung.

Polsko-Niemiecki Kurs Wiolonczelowy

Kolejnym projektem muzycznym odbywającym się w Morawie jest Polsko-Niemiecki Kurs Wiolonczelowy. Podczas tego spotkania młodzież grająca na wiolonczelach oraz wybitni nauczyciele przyjeżdżają do naszego domu, gdzie ćwiczą i następnie przedstawiają swoje umiejętności na koncertach organizowanych na całym Dolnym Śląsku. 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zimowy Kurs Mistrzowski

Zimą zaś odbywa się u nas Zimowy Kurs Mistrzowski, podczas którego młodzież z różnych krajów szlifuje swoje umiejętności podczas indywidualnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Kurs również kończy się koncertami organizowanymi na terenie całego Dolnego Śląska.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


>