Rozwój Międzynarodowych Domów Spotkań

Rozwój Międzynarodowych Domów Spotkań

Międzynarodowy Dom Spotkań Morawa otrzymał w 2021 roku dofinansowanie w konkursie Narodowego Instytutu Wolności na rozwój istniejących międzynarodowych domów spotkań. Głównym celem tego programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji.

W ramach dofinansowania planujemy wyremontować i wyposażyć w profesjonalny sprzęt nasze sale seminaryjne, aby mogły też pełnić funkcje wystawiennicze. Następnie w naszym MDS organizowane będą wymiany oparte o sztuki wizualne. Jako prelegentów podczas seminariów przewidujemy uznane autorytety w świecie historii sztuki, historii współczesnej, literatury, sztuki i kulturoznawstwa. Program skierowany będzie szczególnie do studentów do 26 r. ż. z Polski, Czech, Słowacji, którzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności m.in. podczas plenerów. Przystosowanie naszych sal seminaryjnych do celów wystawienniczych umożliwi również wystawianie prac powstałych w naszych murach. Następnie dzieła pokazywane będą w Centrum Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz w SCK w Strzegomiu. Dzięki temu umożliwimy lokalnej społeczności udział w przedsięwzięciach kulturalnych i obcowanie z tzw. wysoką kulturą. Promować będziemy nawiązywanie kontaktów, solidarności i zrozumienia międzykulturowego a także dzięki naszemu wyborowi skierowanemu na sztukę i wątek zaginionych podczas II wojny światowej dzieł sztuki upowszechniać będziemy dziedzictwo narodowe i historię Polski.

Rozwój misyjny i instytucjonalny Międzynarodowego Domu Spotkań w Morawie – Seminarium i warsztaty w dn. 18-27.11.2023 r.

Projekt pt. Pomocna Sztuka, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 202-2030 doczekał się w listopadzie swojej kontynuacji.

>