24 października

0 comments

Sympozjum sztuki „Było, jest i będzie. Zmiana. Shift”

24 października, 2022


Pałac i Park w Morawie ponownie stały się miejscem działań, eksperymentów i akcji artystycznych. Tym razem – proponując temat „Zmiana” chcieliśmy zachęcić twórców do kreowania obiektów materialnych, malarstwa i rysunku, prac audio i wideo, działań efemerycznych, performance, dokumentacji czy wykładów dotyczących sztuki. Naszym zamiarem było (ponownie) poszerzenie pola eksploracji miejsca o nowe sposoby obrazowania i twórczej ekspresji. Motywem przewodnim Sympozjum w roku 2022 jest ZMIANA jako czynnik procesu, działania czasu i wpływu na rzeczywistość. Jesteśmy otwarci na pracę z miejscem, społecznością lokalną, na historyczne konteksty czy szukanie łączności z naturalnym otoczeniem – ogrodem, parkiem, kamieniołomem.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>