Ty i ja - moja i Twoja historia - odNOWA

Ty i ja - moja i Twoja historia - odNOWA

Projekt Fundacji św. Jadwigi pt. „Ty i ja - moja i Twoja historia - odNowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2022. Projekt skierowany jest do Seniorów z powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego. Celem projektu jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, poprawa jakości i poziomu życia 60 Seniorów do godnego starzenia się dzięki dostosowanej ofercie edukacyjnej, wzmocnieniu emocjonalnemu i rozwojowi aktywności, oraz aktywną integrację wewnątrz pokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjału osób starszych.

>